Create your Wordpress Blog with 500+ Plugins and 500+ Themes at freeblog.biz

The Southbourne Tax Group – Bedrägeri förebyggande tips för dina små företagskunder

Posted by penningbeal16 on May 17, 2017
Fraud / Comments Off

The Southbourne Tax Group - Bedrägeri förebyggande tips för dina små företagskunder

Dina kunder lita på dig för ljud affärsrådgivning. Och ibland det bästa råd är svårt att ge. Vid bedrägerier måste du tala om för dina små företagskunder några obekväma sanningar.

Dina kunder underskattar antagligen risken för bedrägerier

Enligt världens största bedrägeribekämpning organisation, den Association av certifierade bedrägeri examinatorer (ACFE), är små och medelstora företag de vanligaste offren för organisatoriska bedrägeri. Och effekterna kan vara mer skadligt.

Små företag rapportera 31,8 procent av alla fall av bedrägeri – en högre skattesats än för större företag – och lida större förluster i förhållande till sin storlek. Och mer än hälften av alla småföretag som drabbas av bedrägeri återkräva inte eventuella förluster.

Typer av bedrägerier som dina kunder måste vara medvetna om faller i tre kategorier:

* stöld

* bokslut bedrägeri

* asset missbruk

ACFE säger stöld är den vanligaste, inklusive:

* stjäla kontanter

* hävdar falska kostnader

* tar boendet

Anställda är de största bovarna, som kan vara tufft för dina små företagskunder att svälja. De betraktar ofta sina anställda som vänner eller medlemmar i en utökad familj.

Vad gör ett företag utsatta för bedrägeri?

Det finns många villkor som möjligt bedrägeri att ta tag:

* Anställda utför flera funktioner, gör det möjligt för dem att dölja sina handlingar.

* Personalen blivit alltför välbekanta och förtroendefullt med varandra.

* Avsaknad av formella förfarande innebär att saker inte får registreras.

* Personalen saknar kompetens för att känna igen ett bedrägeri.

Det är viktigt att små företag vidtar åtgärder för att motverka bedrägerier och upptäcka det så snart som möjligt.

När du ska träffa med dina små företagskunder, är här  viktiga saker att säga:

1. “Låt inte en anställd gör alla redovisning och bokföring”

På grund av sin storlek har många små företag en person som alltid sköter bokföring funktioner som:

* klienten fordringar

* bearbeta kundbetalningar

* betalning av fakturor

* hantera handkassa

* inspelning funktioner i redovisningssystemet

Detta gör det enkelt för bedrägerier att gå obemärkt förbi. Företag bör ha minst två personer som hanterar dessa funktioner – med redovisning och kontanthantering separerade. Du kan också föreslå att företaget fungerar som en virtuell CFO att tillhandahålla extra tillsyn.

2 “se till att du vet dina anställda verkligen väl”

Det kan tyckas vara ett uppenbart bedrägeri förebyggande tips, men du behöver betona vikten av kreditkort säkerhet till dina kunder. De vet antagligen de bör vara försiktig, men de fortfarande kan blanda affärs- och personliga konton när det är bekvämt att göra så. Som kan resultera i kostsamma fel – såsom skatt eller böter.

Separera konton gör det också lättare att registrera kostnader i näringsverksamhet. Uppmuntra kunder att skydda kreditkortsinformation och använda säkert, online betalning tjänster där så är möjligt.

3 “upprätthålla robusta interna kontroller och processer”

Små företag känner ofta immuna mot bedrägerier men du bör uppmuntra kunder att införa kontroller. De kan upptäcka (och förhindra) bedrägerier genom:

* begränsa anställdas åtkomst till kontot för finansiella transaktioner-data

* begränsa åtkomst till lager eller lager

* fastställande av flera personer sign-off för:

* kostnad anspråk

* övertid

* Check skrivande

* andra redovisnings- eller lön funktioner

* använda granskningsloggar eller granskningshistoriken för att spåra och spåra alla finansiella transaktioner

4 “Titta på din business bankkonton som en hök”

Av alla bedrägeri förebyggande tips, är detta en blir riktigt lätt att genomföra. Internetbank gör det snabbt och smärtfritt för dina klienter att kontrollera kontoaktivitet när de vill. Det är värt att göra, att se till att pappersbaserade uttalanden inte har manipulerats.

Väsentliga elementen att leta efter är:

* saknas eller out-of-order checkar

* okänd betalning mottagare

* betalningar till oredovisade företag eller personliga konton

Att helt enkelt låta personalen vet att du granskar kontoaktivitet kan hjälpa till att förhindra bedrägerier.

5 “se till att du granska högriskområden ofta”

Dina kunder bör rutinmässigt granska sina affärsområden som handlar med:

* cash

* återbetalning

* produktreturer

* lagerhantering

* redovisning och bokföring funktioner

Anställda bör få veta att revisioner kommer att äga rum men det ska inte finnas ett schema. Genom att göra revisioner slumpmässiga, är dina kunder mer benägna att gräva ut bedrägerier.

ACFE erbjuder också en check-up för att bedöma bedrägeri förebyggande processer. Även om din klient inte har något på plats, kan denna check-up vara ett bra ställe att börja.

Tags: , ,

The Southbourne Tax Group: 7 Tips For Preventing Invoice Fraud

Posted by penningbeal16 on March 09, 2017
Tax / Comments Off

The Accounts Payable department is a prime target for fraud. Criminals looking to exploit your business take advantage of AP departments buried in paperwork to submit phony invoices and hope they’ll slip by as legitimate.

A single fraudulent invoice might not impact your company too much. However, over time invoice fraud can become quite a costly problem. Foiling invoice fraud is often frustrating, but implementing these tips will significantly reduce the risk of your company falling victim.

1) Employ 3-Way Matching

If you can match each invoice to a purchase order and receipt of goods, then you’re much less likely to pay a fraudulent invoice. Most fraudsters won’t bother fabricating three separate documents.

2) Watch Invoice Amounts

Amounts on invoices can provide clues that the invoice isn’t on the up-and-up. If your company requires additional review for invoices over $1,000 (for example), checks squeaking by right under that threshold (such as $999.98) should raise suspicion.

3) Keep Up Moral

Invoice fraud can come from inside the company or from an outside source. Happy employees are unlikely to commit fraud and more likely to catch fraud from outside sources. If they don’t have reason to complain, then they’re more likely to care about doing right by the company.

4) Check On Vendors

Fraudulent invoices are typically issued under fake business names or use a legitimate name but a fake address or bank account number. You’ll want to look up any new vendors to make sure they’re legitimate and find the address on Google maps. If the address is residential or a post-office box, that’s a big red-flag. Also, check-in with your existing vendors directly if their account information changes.

5) Track Invoice Activity

If you’re tracking invoice activity, you’ll be able to notice when something changes. For example, one vendor typically submits 5 to 10 invoices a month and suddenly you see 50 from them in a single month. It might be legitimate, but you’ll still want to get in touch with them and double-check.

6) Implement “Fuzzy Matching”

Duplicate payments are one way to commit invoice fraud – fraudsters submit a near-perfect copy of a legitimate invoice and hope no one notices one payment is going to a different account number. Sometimes they’ll also change date, invoice number, or amount. You’ll need a program that allows for “fuzzy matching” to catch near-duplicates as well as identical invoices.

7) Employ Automation

Automation in the AP department gives you the tools you need to more effectively implement all these other tips for preventing fraud. It’s probably the single most important step you can take to stop invoice fraud.

With NextProcess’ AP Automation Software, you instantly get detailed insight into everyday invoice processing. Our software automates invoice processing according to your custom specifications. It can catch many sorts of suspicious invoices on its own and gives you the tools you need to more easily track invoice activity and check on vendor information. On top of that, automation software is easy to use and frees up employees for more interesting work. It’s a win-win for the company and everyone in the AP department.

Additional resources for business accounting tips are available here.

 

Tags: , , , ,

The Southbourne Tax Group: Adjustments After Nuptials – Tax Tips!

Posted by penningbeal16 on March 06, 2017
Tax / Comments Off

June had the reputation as being THE wedding month of the year and flowers were everywhere. Now it seems like wedding season goes from early spring to late summer. Whether they’re traditional with a bunch of flowers or have a Harry Potter theme, weddings strive to be a happy occasion for all parties involved and guests invited. They can also, however, be quite stressful! Between trying to plan a wedding, staying within budget, finding the perfect dress and finalizing plans, it can be an overwhelming task! Not to mention that two people’s lives are going to change, so it’s understandable that a few things might fall to the wayside.

While trying to choose the right flowers for the bouquet, which flavor of cake to have, and planning a seating chart, no one really has time to think about everything they need to do after festivities and honeymoon. Besides, who wants to think about name changing forms when a sandy beach with fruity drinks is calling their name? There’s other important things to do, too, like writing thank you notes and trying out all the new gadgets family and friends gave you.

When the fun dies down, though, we’re here to give all newlyweds a friendly reminder of tedious tasks to consider and or do once they’re married. So first things first! Some people really like the whole name change idea that is associated with getting married; you know, at some point we all tried out how our name would flow with some hottie we admired by scribbling it all over our school notebooks.

A new name can be exciting, but keep in mind that for tax purposes, your name, social security number and tax return all have to match. Therefore, take a few minutes to report your new name to the Social Security Administration and file a Form SS-5. Make sure you have a copy of your driver’s license or passport and your marriage certificate because you’ll need them. Lastly, the SSA will take about two weeks to process the name change so try not to make your name change too close to the tax season because data sharing between the IRS and the SSA can be problematic towards the end of the year.

Another tip to keep in mind is to make sure your address is up-to-date if you move after the nuptials. There are some types of federal and certified mail that the postal service won’t forward to a new address. Seems like a no brainer, but for newlyweds coming fresh off a honeymoon and go right into a big move, it can be easy to forget to notify the postal service. Further, report to your employer any name or address changes to make sure you receive your Form W-2 after the end of the year.

Now here’s the nitty gritty; filing a tax return after you’re married. The combined income for you and your spouse could potentially put you in a new tax bracket. If that’s the case, use the IRS Withholding Calculator to see if you need to file a new Form W-4 for your employer. Then, make sure you choose the right tax form to fill out. Being married, you’ll have enough deductions to itemize your return rather than take standard deductions. Finally, decide which filing status will be most beneficial for you.

For most married couples, there’s a lower tax liability for filing jointly, but the married filing separate option could be more beneficial. For instance, if your spouse has past debt with the IRS or another agency, filing separate will prevent any refund the spouse may get from being used to offset the debt. These little details are easy for anyone to overlook, but as they say, the devil is in the details. Making sure things like names changes and filing correctly are taken care of well before tax time will save you from of heck of a headache!

With all of that out of the way, enjoy the honeymoon period and enjoy being blissfully married!

Additional resources for business accounting tips are available here.

 

Tags: , , , ,

The Southbourne Tax Group: Voices Preventing tax-related ID theft

Posted by penningbeal16 on February 27, 2017
Tax / Comments Off

As the owner of a small tax office business, I see tax-related identity theft among others often, but when it happened to my employees as well, I decided to expand the responsibilities of my business to become tax protectors as well as tax preparers. To do this, I needed to educate not only my employees and clients, but first, myself. I was then able to take action that has provided positive results and empowered employees and a loyal customer base.

Tax-related identity theft happens when a taxpayer’s Social Security number is obtained from someone else and used to file a tax return claiming a refund. Thieves may also use a stolen Employee Identification Number from your business clients to create fake W-2s. Both of these actions could support fraudulent refund schemes.

For example, earlier this year at Tampa General Hospital, an employee with access to the personal health information of thousands of patients was found guilty of illegally accessing the personal information of more than 600 patients between June 2011 and December 2012. That information was used to file 29 false tax returns of refunds totaling over $226,000.

So my first step was to become intimately familiar with Publication 5199, Tax Preparer Guide to Identity Theft, and IRS.gov. Most of the information I organized into steps derived from these resources. This helped me to formulate actions when identity theft happens or when fraud is suspected, and finally what measures to take in prevention. My next step was to lay out separate procedures for reporting and prevention.

In either instance, I directed all employees and recommended to clients that they become familiar with the Federal Trade Commission Web site, www.identitytheft.gov, for reporting fraud or protecting their credit.

For prevention of identity theft and fraud, I made it policy for all my employees to mark out the Social Security number and direct deposit bank account information when providing physical copies of returns to clients. This was the most obvious weakness, as it could allow someone simple access in obtaining a Social Security number just through viewing someone’s return. Secondly, I provided referral information to them regarding securing their credit with fraud alerts or a security freeze through the three major credit bureaus, Experian, Equifax and TransUnion. This was something that each employee and client needed to do independently.

Last and most important, I made it mandatory for all tax preparers to obtain certification with the Internal Revenue Service. This was actually easier to implement, as I offered to reimburse my employees for their training and testing. Having certified preparers turned out to be a valuable investment all around as it not only increased their knowledge, but also their job satisfaction.

These are some specific steps I started looking for as warning signs before reporting:

1. When you receive an IRS reject code of R0000-902-01 for one of your clients, this indicates the Social Security number was already used in a previous return.

2. The IRS reports that your client has a balance due, refund offset or a collection action taken for a year in which they did not file.

3. IRS records indicate that your client received wages from an unknown employer.

4. Your business client receives an IRS notice about an amended return, fake employees, or about a bogus business. (Note: The IRS will only communicate with your clients by postal mail. They will never use e-mail or phone!)

5. Lastly, I directed all employees to closely examine all tax forms (i.e., W-2s, 1099s and so on) for physical tampering or alterations, excessive income or federal income tax withheld.

For actual reporting, I took these actions:

1. Instructed employees and clients to never ignore any IRS notice they receive in the mail, and to bring it to the office as soon as possible for action.

2. Assisted employees and clients in completing Form 14039, Identity Theft Affidavit, and faxing or mailing it to the IRS.

3. Requested clients provide a power of attorney on file so I may speak directly to the IRS on their behalf. (I’m working on my Enrolled Agent certification, as this will remove the necessity for this step.)

The last couple of tax seasons have shown that these actions are a win-win for my clients, my tax preparers and my business. Employees are empowered to get real help to our clients on a topic we were not previously prepared for.

I have applied these steps not only to my employees and clients, but to their families, friends and people I’m just meeting for the first time.

These aggressive and direct steps show how much we care, and knowing that someone cares goes a long way in keeping employees and clients reassured during a stressful situation and eventually getting them the help they need. This makes all involved happier and has shown a growth in returning customers.

Establishing identity theft protection and recovery action plans for my employees and clients certainly worked for me. It went a long way to establishing and maintaining positive and trusting relationships.

Make a plan and protect your internal and external interests. Doing so could go a long way in securing your business growth, but most importantly guard against this industry threat.

Additional resources for business accounting tips are available here.

 

Tags: , , , ,

The Southbourne Tax Group: Tips on having an efficient tax appointment

Posted by penningbeal16 on February 23, 2017
Finance, Tax / Comments Off

ST. LOUIS, MO (KTVI)–Sandy Furuya with Wamhoff Financial Planning and Accounting provides tips to help you be ready for your tax appointment and make it a productive, stress-free experience.

What should I bring?

• As a general rule of thumb, it’s always best to bring too much than not enough. So if in doubt, bring it with you! This list includes:

1. Tax forms you`ve received from employers, vendors, or government authorities: w-2s, 1099s

2. Statements from your brokerage and investment accounts (many of these 1099s do not arrive until February or later, and many are not final)

3. Receipts and supporting materials for business-related expenses

4. Forms or receipts related to moving, childcare, education, medical expenses, home mortgage, etc.

5. Social security card for any new dependents

6. Mileage logs

7. Home office deductions

8. Any changes that will affect the future year

9. Any notices you`ve received from the government, including your IP pin if you`ve had identity theft

10. Voided check for direct deposit of your refund. This year, your tax professional must verify this information and sign off on it.

• If you’re working with a new tax firm, you can call ahead and discuss what they need. You’ll typically be asked to bring the prior two year’s returns and potentially other items.

Other things to know and do:

• Make a list ahead of time with questions you have for your tax professional. This helps to ensure a productive meeting, and helps you receive the most comprehensive tax advice.

• Many tax professionals have an organizer they can provide which will assist you in gathering your information. Ask for it and use it!

• Be aware that the IRS will be delaying refunds this year until mid-February for people claiming the earned income tax credit, additional child tax credit, or the american opportunity tax credit. In addition, your tax preparer will be required to complete a due diligence checklist form 8867 as required by the path act.

• There are new id and refund fraud safeguards put in place by the IRS and states which will cause additional review of tax returns.

• After filing, you can use ‘where`s my refund’ tool at IRS.gov, or the IRS2go mobile app to check on the status of your federal refund.

Tags: , , , ,

The Southbourne Tax Group: Tips to maximize your tax refund

Posted by penningbeal16 on February 17, 2017
Finance / Comments Off

The 2017 tax season began this month and local tax accountant, Jennifer Eubanks with Mcneel CPA is offering some tips for people who haven’t filed for their refund yet.

“A lot of people that are self-employed don’t look at taking the self-employed health insurance,” says Eubanks, “With health insurance being so high you can take a deduction.”

Another deduction Eubanks says people often miss out is their health savings account where you put money into the account but only use it to foot medical bills.

“You also get to take a deduction on your tax return for putting money into a health savings account,” says Eubanks. “It’s kind of like a retirement account except it is for medical expenses.”

Meaning just like a 401k, the more you put in the less taxable income you have, increasing your refund.

Another tip is for parents that have kids in college, American opportunity tax credit is available.

“Anything that relates to school like books, tuition,” says Eubanks. “Any kind of qualifying expenses for that, they can take that deduction so they need keep up with all the expenses they have while they’re in school.”

Eubanks says the IRS is cracking down on fraud this year delaying the release of earned income credit and additional child tax credit until mid Feb.

“Claiming children that are not supposed to be on their tax return so the IRS is looking into more of those earned income credit trying to eliminate a lot of fraud,” says Eubanks.

When filing your taxes Eubanks says to keep all your receipts and expenses organized to make the filing process easier.

Employers have until Jan. 31 to send W-2 forms and tax returns have to be filed by April 18.

Tags: , , , , ,

The Southbourne Tax Group: 3 Tips to Avoid Charity Tax Deduction Scams

Posted by penningbeal16 on February 14, 2017
Finance / Comments Off

 

Groups and individuals pretending to be charitable organizations are especially active around tax season, as they try to attract donations from Americans looking for a tax deduction. Unfortunately, its one of the “Dirty Dozen” Tax Scams for the 2017 filing season, according to the IRS.

“Fake charities set up by scam artists to steal your money or personal information are a recurring problem,” said IRS Commissioner John Koskinen. “Taxpayers should take the time to research organizations before giving their hard-earned money.”

Compiled annually, the “Dirty Dozen” lists a variety of common scams that taxpayers may encounter anytime, but many of these schemes peak during filing season as people prepare their returns or hire someone to prepare their taxes.

Perpetrators of illegal scams can face significant penalties and interest and possible criminal prosecution. IRS Criminal Investigation works closely with the Department of Justice to shut down scams and prosecute the criminals behind them.

The IRS offers these basic tips to taxpayers making charitable donations:

1. Be wary of charities with names that are similar to familiar or nationally known organizations. Some phony charities use names or websites that sound or look like those of respected, legitimate organizations. IRS.gov has a search feature, Exempt Organizations Select Check, which allows people to find legitimate, qualified charities to which donations may be tax-deductible. Legitimate charities will provide their Employer Identification Numbers (EIN), if requested, which can be used to verify their legitimacy through EO Select Check. It is advisable to double check using a charity’s EIN.

2. Don’t give out personal financial information, such as Social Security numbers or passwords, to anyone who solicits a contribution. Scam artists may use this information to steal identities and money from victims. Donors often use credit cards to make donations. Be cautious when disclosing credit card numbers. Confirm that those soliciting a donation are calling from a legitimate charity.

3. Don’t give or send cash. For security and tax record purposes, contribute by check or credit card or another way that provides documentation of the gift.

Impersonation of Charitable Organizations

Another long-standing type of abuse or fraud involves scams that occur in the wake of significant natural disasters.

Following major disasters, it’s common for scam artists to impersonate charities to get money or private information from well-intentioned taxpayers. Scam artists can use a variety of tactics. Some scammers operating bogus charities may contact people by telephone or email to solicit money or financial information. They may even directly contact disaster victims and claim to be working for or on behalf of the IRS to help the victims file casualty loss claims and get tax refunds.

Fraudsters may attempt to get personal financial information or Social Security numbers that can be used to steal the victims’ identities or financial resources. Bogus websites may solicit funds for disaster victims.

To help disaster victims, the IRS encourages taxpayers to donate to recognized charities. Disaster victims can call the IRS toll-free disaster assistance telephone number (866-562-5227). Phone assistors will answer questions about tax relief or disaster-related tax issues.

Find legitimate and qualified charities with the Select Check search tool on IRS.gov. (EINs are frequently called federal tax identification numbers, which is the same as an EIN).

Tags: , , , , ,

The Southbourne Tax Group: 10 Essential Tips for Preventing Corporate Fraud

Posted by penningbeal16 on January 27, 2017
Finance / Comments Off

Small businesses are often targets of fraud. According to the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), small and midsize companies suffer a greater share of fraud losses than do larger companies.

Fraud Prevention Program

Experts estimate that companies lose five to six per cent of their annual revenue to fraud, so a comprehensive fraud prevention program is essential. This consists of three things:

• education

• investigation

• proactive prevention

Employees are the most likely to report misdeeds, so you want to give them the knowledge to help the company as an integral part of your fraud prevention program. And while fraud prevention efforts are designed to stop employee fraud, investigations of suspected fraud should deter other employees from committing fraud.

The bulk of your company’s fraud prevention efforts should be focused on the creation and implementation of proactive preventive techniques, including internal controls, policies, and procedures that are specifically designed to prevent fraud.

10 Ways to Prevent Fraud

One of the best ways to develop policies and procedures that are effective in prevention corporate fraud is with the assistance of an experienced anti-fraud professional who has investigated hundreds of frauds to develop the most relevant and most effective anti-fraud controls including:

• Establish clear and easy to understand standards from the top down. Have an employee manual that clearly outlines these standards and keeps the rules from becoming arbitrary.

• Always check references and perform background checks that include employment, credit, licensing and criminal history for all new hires.

• Secure physical assets, access to data, and money at all levels including monitoring and using pre-numbered checks, keep checks locked up, have a “voided check” procedure and never sign blank checks. Review all disbursements regularly.

• Segregation of duties of employees. Divide activities so one employee doesn’t have too much control over an area or duty. Separate important accounting and account payable functions. Small-business owners and managers should review every payroll check personally. The person who has custody of the checks should never have check signing authority. The person opening the mail should not record the receivables and reconcile the accounts.

• Proper authorization of transactions, ensuring that employees aren’t exceeding their authority.

• Independent checks on performance, using audits, surprise check-ups, inventory counts, or other procedures to verify compliance with policies and procedures, as well as accuracy.

• Instill an anonymous reporting mechanism, such as an employee fraud hotline.

• Small-business owners should control who first receives the bank statements and other sensitive documents. Consider a separate post office box for the purpose of receiving bank statements, customer receipts or any other sensitive documents.

• All account reconciliations and general ledger balances should have an independent review by a person outside the responsibility area such as an outside accountant. This allows for reviews, better ensuring nothing is amiss and providing a deterrent for fraudulent activities.

• Conduct annual audits to motivate all bookkeeping-related staff to keep things honest because they can never be sure what questions an auditor is going to ask or what documents an auditor may request to review.

While no company, even with the strongest internal controls, is completely protected from fraud, strengthening internal control policies, processes and procedures will go a long way towards making your company a less attractive target to both internal and external criminals.

 

Tags: , , ,

The Southbourne Tax Group: How to Spot a Financial Accounting Fraud

Posted by penningbeal16 on January 23, 2017
Finance / Comments Off

Here are some signs of a possible dishonest employee:

1. Never wants to take a vacation.

There’s a reason, and it’s not workaholism. Bookkeepers behaving badly like to be in a position to intercept phone calls and correspondence. And as for the boss rifling through their desk to find something when they’re out of the office — that would be unbearable, of course!

2. Always has more work to do than can possibly get finished during normal working hours

So much, in fact, that they have to stay after everyone else goes home. Or, if you’ll let them, they like to take the work home. This might not be the loyalty you expect: unsupervised work lets the bookkeeper tamper with records with less chance of discovery.

3. A tattletale. Likes to point out incompetence of other employees.

Pointing fingers at others puts an alibi in place, should you discover something amiss. Dan doesn’t collect all his accounts. The deposit seemed too small? (It’s Dan). Sharon hangs around the office when she doesn’t belong there. There is postage missing? (Could be Sharon) Linda is disorganized. Why is this letter misfiled? (Linda is sloppy) Maybe the bookkeeper deposited some of Dan’s deposit in her own account, and also purloined the postage. Linda’s letter might be misfiled because the bookkeeper didn’t want an auditor to see it.

4. Volunteers to take care of details that should be handled by the principals — helping by picking up signature cards when you open a new bank account, for example.

The more details the bookkeeper handles, the more opportunity for sticky fingers, and the easier it is to cover things up.

5. Likes to pick up the mail, even if it makes more sense for a lower-level employee to take on that task.

The mail is both tempting and frightening to employees who steal. Checks come in the mail. So do unexpected notices that might tip you off to their theft.

6. Acts like bookkeeping tasks are as difficult as brain surgery, and twice as complex.

I dump any bookkeeper who can’t explain things to me in terms I can understand. That goes double for accountants who respond to my nosy questions by taking offense. –She acts like she doesn’t TRUST me!– Yes. When they guilt trip you, watch your back.

7. Tells little fibs, perhaps unrelated to accounting

Little lies tell big stories about people’s character.

8. Seems to feel that the company owes something; as if he has done more than could be expected of any reasonable person

In fact, most employees who take things really DO believe the company owes it to them. They may start by …well, borrowing… then justify turning it into a theft by deciding you don’t pay them enough.

9. Prints in precise, tidy letters, but can’t seem to find things when you ask; shuffles some things into messy little piles.

Aha! This is a really good tip-off. People’s habits aren’t usually so schizo — they are either consistently messy or compulsively tidy. Accountants, more often than not, fall into the tidy category. If you’ve got one that’s tidy and messy at the same time, start spot-checking everything that looks messy.

10. Volunteers to take the following things off your busy shoulders:

1) Interfacing with auditors 2) personally making the police report if an item turns up missing 3) IRS correspondence.

 

Tags: , , ,

The Southbourne Tax Group

Posted by penningbeal16 on January 19, 2017
Uncategorized / Comments Off

We provide a wide selection of small enterprise accounting services, including tax services for businesses and individuals.

WHAT WE DO?

Who We Are?

We take this opportunity to get to know our staff as well as our company’s values even prior to meeting us. The following pages will provide an overview of what we are all about. Have a great time reading!

Employment

The Southbourne Tax Group, invites diligent, professional accounting & tax experts with a minimum of four years of experience, including knowledgeable administrative managers with at least three years of experience.

Services

As an owner of a small business, have many other valuable needs other than maintaining your accounting books. Our firm takes care of your bookkeeping to allow you to focus on running your company and producing income.

Welcome to The Southbourne Tax Group

The Southbourne Tax Group is a complete-package Accounting & Tax company. We provide a wide selection of small enterprise accounting services, including tax services for businesses and individuals. Our services also include outsourced CFO support, bookkeeping support, local and remote service, payroll processing, QuickBooks support and many more! Our rates are reasonable and you get friendly service from our professional staff.

Tags: , , ,